Краен срок за плащане 12.11.2018 г. Изтриване 12.12.2018 г. Admin: www.minfin.bg